Retourneren

De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten)  inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers, waar uitsluitend gebruik gemaakt is van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven werkdagen na aflevering van het product in kwestie.

Van dit herroepingsrecht zijn er uitgezonderde producten die:

  • Tot stand gebracht zijn d.m.v. overeenkomstige specificaties van koper;
  • Duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • Door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • Snel kunnen bederven of verouderen;

Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Pomp-Specialist zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag minus de gemaakte verzendkosten.

Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld, zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten apart in rekening worden gebracht.